WPJA
June 7, 2010

WPJA – kolejne wyróżnienie, oraz parę zdjęć z wesela Magdy i Dawida / WPJA – more special mentions and a few photos from Magda and Dawid’s wedding ceremony

- Wojciech Marzec

….Trochę się zapuściłem ostatnio z blogowaniem, ale cóż zrobić kiedy doba ma tylko 24 godziny.  Czym prędzej to jednak naprawiam. Zacznę może od tego, że zeszły tydzień był dla mnie dosyć udany.  – Czytaj dalej

I have given up blogging recently, but so it goes when a day has only 24 hours. But I am correcting it straight away. I shall start from saying that the previous week was very successful for me.

– Read more