WPJA - Wojciech Marzec
March 26, 2012

WPJA Q4

- Wojciech Marzec

W dniu wczorajszym prestiżowa amerykańska organizacja zrzeszająca najlepszych reportażystów ślubnych na świecie – WPJA (www.wpja.com) opublikowała wyniki czwartej edycji ubiegłorocznego konkursu fotografii ślubnej. – Czytaj dalej

Yesterday a prestigious American organization associating the best wedding reporters in the world WPJA published the results of the fourth edition of a wedding photography contest.

– Read more

WPJA - TOP PHOTOGRAPHERS
April 8, 2011

WPJA – TOP PHOTOGRAPHERS

- Wojciech Marzec

Parę dni temu prestiżowa amerykańska organizacja zrzeszająca najlepszych reportażystów ślubnych na świecie – WPJA (www.wpja.com) opublikowała listę TOP 100 za 2010 rok. – Czytaj dalej

A few days ago the prestigious American organisation associating the best photo reporters in the world – WPJA (www.wpja.com) published the list of top 100 for the year 2010.

– Read more

Wedding Photojournalist Association - Wojciech Marzec
October 3, 2010

NOWY BLOG, NOWE WYRÓŻNIENIA, NOWE ZDJĘCIA / THE NEW BLOG, THE NEW HONOURABLE MENTIONS, THE NEW PHOTOS

- Wojciech Marzec

Miło mi poinformować, że dzisiaj mój blog zyskał nową szatę graficzną. Tak naprawdę zmieniło się w nim sporo rzeczy, ale nie chcę was nimi zanudzać. – Czytaj dalej

I am pleased to inform that today the blog received a new graphic design. In fact, many things have undergone a change but I do not want to bore you with them.

– Read more

WPJA
June 7, 2010

WPJA – kolejne wyróżnienie, oraz parę zdjęć z wesela Magdy i Dawida / WPJA – more special mentions and a few photos from Magda and Dawid’s wedding ceremony

- Wojciech Marzec

….Trochę się zapuściłem ostatnio z blogowaniem, ale cóż zrobić kiedy doba ma tylko 24 godziny.  Czym prędzej to jednak naprawiam. Zacznę może od tego, że zeszły tydzień był dla mnie dosyć udany.  – Czytaj dalej

I have given up blogging recently, but so it goes when a day has only 24 hours. But I am correcting it straight away. I shall start from saying that the previous week was very successful for me.

– Read more

WPJA-2009
April 25, 2010

WPJA – zaskakujące podsumowanie roku 2009 / WPJA – the surprising summary of the year 2009

- Wojciech Marzec

Miło mi poinformować, że w podsumowaniu dokonań prestiżowej amerykańskiej organizacji WPJA (www.wpja.com) za 2009 rok udało mi się zająć ex aequo 60 lokatę. – Czytaj dalej

I am happy to inform that I managed to get the 60th position in the resumé of the achievements of the prestigious American organization WPJA (www.wpja.com) for the year 2009.

– Read more