March 12, 2012

Zosia & Waldek

- Wojciech Marzec

Są uroczystości, które traktuje się jedynie jako profesjonalne zlecenia. Są takie, które fotografuje się w zasadzie tylko dla pieniędzy. Są jednak i takie, które na długo pozostają w pamięci. Za parę wspaniałych chwil – Zosiu i Waldku – dziękuję.

There are wedding celebrations that can be treated only as professional commissions. There are also celebrations that you take the photos of, as a matter of fact, only for money. There are, however, such celebrations that stick in your mind for a very long time. Zosia and Waldek – thank you for the wonderful moments.

.

A jako bonus jedno zdjęcie z krótkiej sesji plenerowej w Krakowie.

Here’s a photo from a short wedding session in Cracow as a bonus.

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Wykop

Comments are closed.