July 9, 2013

EWA & CHRISTIAN

- Wojciech Marzec

Na chwilę przerywam chwalenie się i zapraszam na dawno obiecany materiał ze ślubu Ewy i Christiana. Mam nadzieję, że zdjęcia spodobają się wam równie mocno jak mnie spodobała się sama uroczystość:)

For a while, I stop boasting and would like to invite you to a once promised material form the Eve and Christian’s wedding. I hope  you would love the photos as much as I enjoyed the wedding ceremony.


Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Wykop

Comments are closed.